BLOG

Blatnjavi zapisi
Kada svoj posao radiš s ljubavlju, onda voliš pričati o tome.

stucka simbol petrinje

Stucka vas pozdravlja na samom ulazu u Petrinju. Napravio sam je iz ljubavi.

Nalazi se na ulazu u grad od strane Zagreba, nemoguće je ne primijetiti je. Četiri metra visoka stucka s petrinjskim grbom stoji i pozdravlja sve one koji dolaze na Banovinu preko mosta na Kupi u Brestu. Pored nje od zelenilom ispisan desetmetarski natpis "Petrinja" . Posjetitelji i prolaznici tu požele zastati i fotkati se kraj velike stucke koju sam napravio u spomen petrinjskim lončarima.

Petrinja je grad obrtnika, a lončarski je obrt jedan po kojima je grad u prošlosti bio nadaleko poznat. Prvi su lončari doselili u Petrinju u 18. stoljeću iz Češke te se naselili u dijelu grada koji se i danas zove Češko Selo. 

Petrinjska glina nadaleko je poznata zbog svoje vrhunske kakvoće. Tom su se glinom opskrbljivali mnogi, među kojima su najpoznatiji Akademija i Škola primijenjene umjetnosti u Zagrebu. Današnja Gajeva ulica u Petrinji nekad se zvala Lončarska, zbog brojnih lončarskih radionica smještenih u njoj. Stanovnici Gajeve se i danas rado zovu Toparima, prema njemačkoj riječi Topf što znači lonac.

Stari Petrinjci u stucki su čuvali vino, mlijeko ili vodu kad su odlazili na rad u polje ili vinograd. Zahvaljujući glini od koje je bila izrađena, tekućina koju su nosili na rad mnogo je duže bila hladna. To je bilo posebice korisno tijekom vrelih ljetnih mjeseci.

stucka petrinja

Svako vrijeme nosi svoje pa je tako i lončarskoga obrta s vremenom bivalo sve manje. Ali, tradicija nije prekinuta. Ja sam otkrio da je glina savršen medij za kreativne zamisli. I zbilja jeste. Uzeo sam ju za zaštitni znak jer sam u njoj prepoznao kreativnost i vještinu lokalnih majstora.

Ali, vratimo se priči o stucki...

Na stucki se redovito nalazi grb grada Petrinje s prednje te riječi neke od starih petrinjskih pjesama s druge strane poput one najpoznatije "Oj, petrinjske uske staze, ružmarinom sađene... sadila ih moja draga koju sam ja ljubio...

Sve su petrinjske stucke načinjene od pečene pocaklene gline, ali ova velika je drugačija. Nju sam oblikovao od poliuretanske mase budući da ne postoji tako velika peć u kojoj bi se četverometarska glinena stucka mogla ispeći. No, kako ističu svi koji dođu u Petrinju, stucka na ulazu u grad izgleda vrlo uvjerljivo, kao da je od gline. A to mi je i bio cilj.